PL | EN

Pomiary elektryczne
w ramach rocznego oraz 5-letniego przeglądu dla wspólnot mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 40 000 m2.

Projekty instalacji
oraz rozdzielnice elektryczne dla 7 węzłów cieplnych obsługujących budynki mieszkalne wielorodzinne.

Modernizację instalacji
odgromowej budynku magazynowego Spółdzielni Obrotu Artykułami Przemysłu Lekkiego w Kielcach.

Prowadzimy obecnie
rozliczenia roczne i półroczne łącznie dla 1200 lokali we wspólnotach mieszkaniowych w Kielcach i Warszawie.

adres: ul. Działkowa 115/20, 05-808 Parzniew k/Warszawy
telefon: 606 679 262, 784 799 841